l'associació

Som una entitat registrada a Calella i actuem sense ànim de lucre. El nostre interés en fer que el génere dit "d'anada i tornada", havaneres, segeueixi desen- volupant-se técnicament, aportant diferents mitjans, com per exemple, transcripció de partitures tant modernes com antigues, recopil·lació d'audios i informació sobre els grups i moviments d'aquest génere que siguin del Maresme.  

 

Necessitem associats, la força de l'associació vindrà representada per la quantitat de socis que la conformin.

Descomptes en tots els esdeveniments, informació dels actes en marxa, accès a la nostra base de partitures i lletres...i properament accès al nostre local.