Associació Foment de l'Havanera de Calella (ASFHAC)

l'associació

Som una entitat registrada a Calella i actuem sense ànim de lucre. El nostre interés en fer que el génere dit "d'anada i tornada", havaneres, segeueixi desen- volupant-se técnicament, aportant diferents mitjans, com per exemple, transcripció de partitures tant modernes com antigues, recopil·lació d'audios i informació sobre els grups i moviments d'aquest génere que siguin del Maresme.  

 

Necessitem associats, la força de l'associació vindrà representada per la quantitat de socis que la conformin.

19 de juny de 2022

15ns premis 2/4

15ns premis 2/4