Associació Foment de l'Havanera de Calella (ASFHAC)

Necessitem associats, la força de l'associació vindrà representada per la quantitat de socis que la conformin.
Nom  
E-mail  
Adreça  
Misatge  
  

L'havanera és ei fil conductor d'aquest llibre de més de 200 pàgines que teniu a les mans. Hi trobareu els diferents orígens que se Ii atribueixen amb una breu història de la música a Cuba des de l'arribada de Colom fins el s XIX, on hi ha també el nom dels músics que amb les seves composicions van esdevenir l’origen de l'havanera.
Hi podeu trobar 27 havaneres inèdites d'autors catalans amb lletra i música.


Conèixer és estimar! En un moment en que la globalització sembla passar per sobre de tants patrimonis culturals autòctons deixeu que aquestes pàgines esdevinguin una finestra a conèixer part de l’essència musical de Catalunya.
                                                               <<La música és Ia veritable història vivent de Ia humanitat»
                                                                                                                   Elias Canetti

Despesses d'enviament a part.