fons musical
 

 

  • LLETRES i PARTITURES EN PDF
  • PARTITURES EN .MUSX (FINALE 2014)
  • AUDIOS MP3

Necessitaràs ser associat per descarregar partitures en Finale 2014

Les lletres i partitures en PDF, son compatibles amb la pràctica totalitat de sistemes operatius, mostrant l'aspecte i estructura d'un document de manera idèntica en tots. A més de text, un arxiu PDF pot integrar gràfics, imatges, hipervincles, àudio i ofereix així mateix la possibilitat d'afegir constraseñas als fitxers, qualitats que li ha suposat a el format ser el més estès per a la distribució de documents a Internet.

Finale, arxiu de notació musical estàndard. Format d'arxiu que guarda tota la informació sobre un determinat document (arxiu) creat amb Finale, en aquest cas en la versió 2014, de manera que pot ser llegit per un altre programa (fins i tot d'una altra plataforma com Mac) basat en la tecnologia de programació ENIGMA.

Els arxius MP3, són un tipus de format d'àudio comprimit, que va ser pensat originalment per emmagatzemar arxius d'àudio i vídeo. S'utilitzen per guardar música i són comprimits utilitzant MPEG (Moving Picture Experts Groups) o Layer 3. A l'ésser arxius comprimits, faciliten la transferència d'arxius a través d'Internet sense perdre qualitat d'àudio, el que els ha portat a el primer lloc de preferències com a format d'arxius d'àudio per a ser utilitzats en la web i en altres dispositius portàtils de reproducció multimèdia .